porada prawna on-line

Kancelaria ARS

ul. M. Asłanowicza 33/3 (I piętro), 08-110 Siedlce
boss@arss.pl
(25) 633 41 33+48 600 051 100


ul. 11 Listopada 14/1, 08-200 Łosice

ewelina.gluchowska@arss.pl
+48 500 276 513

Biuro rachunkowe

Gwarancja, rzetelność i bezpieczeństwo.

Posiadamy ponad 20-letnią praktykę w świadczeniu kompleksowej pomocy rachunkowej i kadrowej – spółek prawa handlowego,  podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych. Usługi księgowe, płacowe, kadrowe, doradztwo.

 

Oferujemy pomoc w zakładaniu spółek kapitałowych i osobowych.

Na zlecenie Klientów przeprowadzamy procesy przekształceń form prawnych i organizacyjnych.

 

Usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów;
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS;
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP;
 • monitorowanie stanu finansowego firmy;
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami;
 • pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont.

Usługi płacowe:

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11;
 • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS;
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS;
 • sporządzanie raportów RMUA;
 • wystawianie zaświadczeń Rp7;
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących (w przypadku kontroli ZUS lub Urzędu Skarbowego);
 • wystawianie świadectw pracy.

Usługi kadrowe:

 • prowadzenie akt personalnych pracowników;
 • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych;
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników;
 • monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników;
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodzie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych;
 • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika.

Doradztwo podatkowe:

 • doradztwo księgowo-kadrowe
 • doradztwo podatkowe
 • wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych
 • rejestracja podmiotów gospodarczych wraz z przygotowaniem formalności
 • pomoc w wyborze formy prawnej oraz najkorzystniejszej formy opodatkowania dla konkretnego rodzaju działalności
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS, oraz innymi organami

Sporządzanie urzędowych pism, wniosków, zaświadczeń oraz deklaracji.

 

Kontakt:

Ewelina Głuchowska
Łosice, ul. 11 listopada 14/1
515-236-994
ewelina.gluchowska@arss.pl

Kontakt z nami

ul. M. Asłanowicza 33/3 (I piętro), 08-110 Siedlce
boss@arss.pl
(25) 633 41 33+48 600 051 100


ul. 11 Listopada 14/1, 08-200 Łosice

ewelina.gluchowska@arss.pl
+48 500 276 513


Nasz newsletter

Zapisz się do naszego newslettera:

Imię i nazwisko
E-mail

zapisz się wypisz się