porada prawna on-line

Kancelaria ARS

ul. M. Asłanowicza 33/3 (I piętro), 08-110 Siedlce
boss@arss.pl
(25) 633 41 33+48 600 051 100


ul. 11 Listopada 14/1, 08-200 Łosice

ewelina.gluchowska@arss.pl
+48 500 276 513

Kredyty

TRUDNE KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH, FIRM, SPÓŁEK

 

WIELE BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

( nie spełniasz warunków kredytowych w innym banku, mimo to nas zapytaj! 

 

1. Kredyt na osobę fizyczną powyżej 15 tys. (umowa o pracę, zlecenie, praca wykonywana za granicą, inne źródła dochodu)

a) potwierdzenie 3 ostatnich płatności na konto w formacie PDF;
b) zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach z 3 m-cy (zdarza się, że Banki wymagają na swoich drukach).

 

2. Kredyt na działalność gospodarczą powyżej 40 tys.

a) ze słabym BIKIEM (D-E, akceptowalne bieżące opóźnienia do 30 dni - 60 dni);
b) z zaległościami z  ZUS i US;
c) ze słabą zdolnością kredytową;
d) kredyt na podstawie obrotów na koncie.

 

DO WNIOSKU KREDYTOWEGO DLA FIRM POTRZEBUJEMY:

1. Dowód osobisty;
2. Informacja odnośnie stanu cywilnego:
  a) Jeśli mężatka/żonaty i jest wspólnota to dowód małżonki/a;
  b) Jeśli mężatka/żonaty i jest rozdzielność to dokument potwierdzający;
  c) Jeśli po rozwodzie to dokument potwierdzający;

3. PIT z przed dwóch lat wraz z załącznikami wraz z potwierdzeniem nadania lub UPO w przypadku wysłania PIT-u elektronicznie;

4. PIT ubiegły (o ile jest) wraz z załącznikami wraz z potwierdzeniem nadania lub UPO w przypadku wysłania PIT-u elektronicznie;

5. Podsumowanie KPiR za ubiegły rok z rozbiciem na m-ce;

6. Podsumowanie KPiR za obecny rok; (do 20-tego dnia m-ca za m-c poprzedni - obecnie za styczeń, po 20 marca wymagamy za luty);

7. KPiR za styczeń/luty obecny rok szczegółowo;

8. Wyciąg z konta firmowego z ostatnich 6 m-cy;

9. Jeżeli są to zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu lub potwierdzenia zapłaty 3 ostatnich składek;

 

 

Jeżeli dochodzi nieruchomość potrzebujemy dodatkowo:

 

I - LOKAL MIESZKALNY

1. Akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność - wyrok/postanowienie Sądu
2. Zdjęcia mieszkania każdego pomieszczenia + zdjęcie bloku wraz z nr; (w formacie JPEG);
3. NR KW (jeżeli jest brak KW to zaświadczenie od Spółdzielni o braku przeciwwskazań do wyodrębnienia KW)

 

II - DZIAŁKA ZABUDOWANA;

1. Akt notarialny; jw
2. Zdjęcia nieruchomości (w formacie JPEG)
3. Wypis z rejestru gruntów;
4. Wyrys z rejestru gruntów;
5. Dokument potwierdzający powierzchnię użytkową (np. decyzja o wymiarze podatku)
6. Operat szacunkowy jeżeli był zrobiony

 

III - DZIAŁKA NIEZABUDOWANA;

1. Akt notarialny; jw
2. Zdjęcia nieruchomości (w formacie JPEG);
3. Wypis z rejestru gruntów;
4. Wyrys z rejestru gruntów;
5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
6. Dokument potwierdzający przeznaczenie działki;

 

IV - DZIAŁKA Z ROZPOCZĘTĄ BUDOWĄ

1. Akt notarialny; jw
2. Zdjęcia nieruchomości (w formacie JPEG);
3. Wypis z rejestru gruntów;
4. Wyrys z rejestru gruntów;
5. Pozwolenie na budowę;
6. Dziennik budowy;
7. Rzuty kondygnacji;
8. Rzuty elewacji;
9. Część opisowa projektu budowlanego.

 

Na etapie analizy możliwe inne dokumenty.

 

Kontakt z nami

ul. M. Asłanowicza 33/3 (I piętro), 08-110 Siedlce
boss@arss.pl
(25) 633 41 33+48 600 051 100


ul. 11 Listopada 14/1, 08-200 Łosice

ewelina.gluchowska@arss.pl
+48 500 276 513


Nasz newsletter

Zapisz się do naszego newslettera:

Imię i nazwisko
E-mail

zapisz się wypisz się