Czymże jest bezpłatny nocleg dla kierowców? - Kancelaria ARS Suchożebrski
porada prawna on-line

Kancelaria ARS Suchożebrski

ul. M. Asłanowicza 33/3 (I piętro), 08-110 Siedlce
ul. 11 Listopada 14/1, 08-200 Łosice

(25) 633 41 33
+48 600 051 100+48 500 276 513    boss@arss.pl

Czymże jest bezpłatny nocleg dla kierowców?

Czymże jest bezpłatny nocleg dla kierowców?

Nocleg, czy miejsce do snu?

Według ustaleń Sądu Najwyższego zawartych w uchwale 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014r, sygn. akt II PZP/14, bezpłatny nocleg to nie miejsce do spania:

„ Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy”.

W skrócie, chodzi o to, że kierowcy może być wypłacony ryczałt z powodu podróży służbowej, mimo, że spał w kabinie swego auta, a nie np. w hotelu, pensjonacie itp.

Wydaje się co niektórym to dziwne, ale nie nam oceniać uchwały najwyższej instancji. My powinniśmy zastanowić się jak ten fakt wykorzystać w praktyce jako poszkodowani oraz jak mamy przeciwdziałać w momencie zaistnienia owej sytuacji, jako pracodawca.

Rozbieżności w przedmiotowym temacie zaistniały w orzecznictwie od 2008r. i powyższa uchwała miała je rozwiązać. Czy się udało? Zdania są podzielone.

Mniej więcej dwa miesiące temu odwiedził Nas jeden z wielu, „uprawnionych” do wypłaty ryczałtu, mieszkaniec okolic Sokołowa Podlaskiego. Po przeanalizowaniu dokumentacji dostarczonej przez Klienta, oczywistym stało się, że przysługuje mu roszczenie w stosunku do pracodawcy. Należy mu się bezpłatny noclegPo wykorzystaniu odpowiednich środków prawnych ku zaspokojeniu roszczeń naszego Klienta sprawa zakończyła się sukcesem, co niezmiernie ucieszyło uprawnionego.

W opisanym zdarzeniu mamy do czynienia z sytuacją, w której pracodawca, nie wykorzystując odpowiednio obowiązujących przepisów prawa, był zobowiązany do wypłaty pewnej kwoty jako zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w §9 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), a czego można było uniknąć.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie należy zaznaczyć, iż każdy ma prawo i powinien korzystać z praw, które mu przysługują w celu wyegzekwowania swoich należności, a Ci którym owe prawa są nie znane, będą ponosić stosowne konsekwencje.
Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi.

Ostatnio na naszym blogu...

Jak porównywać kredyty? Na co zwracać uwagę by trafić na najkorzystniejszy?

2016.03.19Artur S. Suchożebrski

Jak porównywać kredyty? Na co zwracać uwagę by trafić na najkorzystniejszy?

więcej


Archiwum:


Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

Kontakt z nami

ul. M. Asłanowicza 33/3 (I piętro), 08-110 Siedlce
boss@arss.pl
(25) 633 41 33+48 600 051 100


ul. 11 Listopada 14/1, 08-200 Łosice

ewelina.gluchowska@arss.pl
+48 500 276 513


Nasz newsletter

Zapisz się do naszego newslettera:

Imię i nazwisko
E-mail

zapisz się wypisz się