Inwestuj w kadry – zarządzanie zasobami ludzkimi

INWESTUJ W KADRY- zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie opiera się na wykorzystywaniu wszystkich zasobów organizacji, którymi ona dysponuje, by osiągnąć zamierzone cele.

Podstawowym i najważniejszym zasobem są zatrudnieni pracownicy,
a proces zarządzania tym zasobem musi uwzględniać jego odmienność w porównaniu
do pozostałych zasobów przedsiębiorstwa.


Priorytet stanowi tutaj zaangażowanie kadry zarządzającej,
która wpływa na to jak pracownik wykorzysta swoje zasoby
w identyfikacji z daną organizacją.

Należy zdać sobie sprawę, iż to dzięki pracowitości pracownika i efektywności jego działania rozpoczyna się SUKCES!

ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • Planowanie
 • Organizowanie
 • Motywowanie
 • Kontrolowanie

Cele szczegółowe i ich identyfikacja:

 • wspieranie celów oraz zadań biznesowych;
 • pozyskiwanie i utrzymywanie wykwalifikowanych, z ogromną motywacją, pracowników oraz menedżerów;
 • rozwój potencjału pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji;
 • zadbanie o stworzenie i utrzymanie właściwego środowiska pracy:

-motywacja,

-stosunki międzyludzkie,

-klimat społeczny,

-warunki fizyczne,

-etyka biznesu,

-równe szanse.

Komunikacja w kontaktach z współpracownikami i z klientami

 • Typy  i style komunikacji
 • Bariery i błędy w komunikowaniu się
 • Reguły efektywnej komunikacji
 • Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej

 

Budowanie zespołów

 • Cechy efektywnego zespołu
  Komunikacja w zespole
 • Role w zespole
 • Organizacja pracy zespołowej
  Zadania zespołowe
 • Lider, czy członek zespołu
 • Rozwój zespołu

 

Strategie wynagrodzeń

 • Polityka wynagrodzeń na tle polityki personalnej firmy
 • Formy wynagrodzenia za pracę
 • Zarządzanie wynagrodzeniami
 • Poufność

 

Zarządzanie kompetencjami

 • Ocena kompetencji pracowników
 • Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych
 • Motywacja
 • Awans pracowników

 

Dysponowanie kapitałem ludzkim

 • Nabór i dobór pracowników
 • Zatrudnienie
 • Szeregowy układ
 • Relacje
 • Kontrola