Negocjacje

"Sukces nie zależy od tego jak wieje wiatr, ale jak ustawia się żagle."

NEGOCJACJE DLA MANAGERÓW – CZYLI AS W RĘKAWIE

Dwudniowe wyjazdowe szkolenie skierowane do:

 • prezesów, dyrektorów handlowych,
 • managerów,
 • właścicieli firm,
 • przedstawicieli handlowych,
 • innych chętnych do poznania arkanów skutecznej sztuki perswazji

 

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

 • Kiedy stosować twarde negocjacje, a kiedy negocjacje typu win-win?
 • Jak wpływać na równowagę sił, mimo że mamy słabszą pozycję negocjacyjną?
 • Dlaczego warto prosić o więcej, niż chce się uzyskać?
 • W jaki sposób żądać dużo i nie zrazić do siebie drugiej strony?
 • Co wpływa na dobrą atmosferę w trakcie negocjacji?
 • Jak zapewnić satysfakcjonujące rozwiązania dla obydwu stron negocjacji?
 • W jaki sposób szybko zredukować stres podczas negocjacji?

 

 

CECHY DOBREGO GRACZA – NEGOCJATORA

 

 • psychologiczne podstawy negocjacji;
 • profil idealnego negocjatora;
 • umiejętność planowania,
 • zdolność precyzyjnego myślenia w stresie,
 • ogólna „praktyczna inteligencja”,
 • uzdolnienia werbalne,
 • znajomość zagadnień negocjowanej problematyki,
 • zintegrowanie (siła) osobowości,
 • umiejętność oceniania oraz wykorzystywania władzy i siły negocjacyjnej,
 • Zdolność obiektywnej oceny sytuacji w stresie.

 

Program szkolenia modyfikowany w trakcie i przystosowany do potrzeb uczestników.

1. Charakterystyka systemów negocjacyjnych - wprowadzeni

2. Konflikt w negocjacjach - istota, źródła i znaczenie

 • Zarządzanie konfliktem.
 • Jak nie dopuścić do eskalacji?
 • Umiejętne kończenie sporów.

3. Własny styl negocjacyjny oraz rozpoznawanie partnera.

 • Strategie i taktyki negocjacyjne.
 • Taktyki negocjacji konfrontacyjnych.
 • Taktyki negocjacji integrujących.

4. Planowanie skutecznych negocjacji.

 • Przygotowanie negocjacji - schemat postępowania.
 • Wyznaczanie celów negocjacji.
 • Rozpoznawanie celów negocjacyjnych drugiej strony.
 • Pojęcie BATNA - Jakie są najlepsze alternatywy dla negocjowanego porozumienia?
 • Rola i znaczenie ustępstw.

5. Psychologia perswazji w negocjacjach.

 • Techniki perswazji w negocjacjach.
 • Obrona przed "agresją" i manipulacją w procesie negocjacji.
 • Ważne słowa i zwroty oraz te, których należy nie używać negocjując.
 • Programowanie za pomocą pozytywnych słów.
 • Strategia kotwiczenia z NLP.
 • Forma i struktura języka i jej znaczenie w skutecznym oddziaływaniu na rozmówcę.
 • Zasady skutecznej argumentacji w negocjacjach.

6. Prowadzenie negocjacji w określonych sytuacjach zgłaszanych przez uczestników.

7. Najczęściej zastawiane pułapki negocjacyjne.

 • Wpędzanie w kompleks niższości.
 • Nagła potrzeba.
 • Groźba.
 • Albo bierzesz albo nie.
 • Efekt "Colombo".
 • Rosyjska ruletka

8. Analiza czterech rodzajów zachowań w negocjacjach.

 • Zachowania asertywne.
 • Zachowania bierne.
 • Zachowania agresywne.
 • Zachowania manipulacyjne.
 • Typy negocjatorów :Pragmatyk;  Ekstrawertyk;  Analityk;  Wrażliwiec.

9. Komunikacja w procesie negocjacyjnym.

 • Asertywne techniki reagowania w sytuacji trudnych.
 • Wyprzedzanie obiekcji, jako technika wspomagająca asertywne wzorce zachowań.
 • Techniki dystansowania się i autokontroli.
 • Utrzymywanie kontroli nad przebiegiem rozmowy.
 • Identyfikacja taktyk manipulacyjnych.
 • Obrona przed manipulacją, zastraszaniem, szantażem emocjonalnym i pochlebstwami.
 • Narzędzia pomocne w budowaniu kontaktu (parafraza, klaryfikacja, pytania, podsumowywanie).
 • Gra słów – komunikacja werbalna w negocjacjach;okerowa twarz - komunikacja niewerbalna w procesie negocjacyjnym;

10. Negocjacje - spotkanie partnerów czy przeciwników.  

 • Momenty trudne w trakcie negocjacji. Negocjacje ze stałymi klientami - jak wprowadzać zmiany w warunkach współpracy?
 • Renegocjacje warunków umowy – impas, agresja partnera, unikanie nacisku.
 • Szukanie obszarów wspólnych i możliwości porozumienia.
 • Negocjacje harwardzkie (model win-win).
 • Ćwiczenie umiejętność pozwalających zachęcać partnerów negocjacyjnych do długofalowej współpracy.
 • Przyjmowanie reklamacji.

11. Perswazja i wywieranie wpływu.

 • Taktyki i kontrataki negocjacyjne.
 • Identyfikacja i przełamywanie gier stosowanych przez partnera.
 • Monitorowanie rozmowy w kierunku szukania konstruktywnych rozwiązań.
 • Jak budować swój wpływ na rozmówcę.
 • Jak prowadzić rozmowę w wybranym przez siebie kierunku w sposób niezauważalny dla odbiorcy.
 • Jak uodpornić się na próby manipulowania ze strony partnerów biznesowych.

12. Analiza sytuacji negocjacyjnych zgłaszanych przez uczestników (moduł specjalny).

 • Analiza popełnianych błędów.
 • Zalecenia, rekomendacje dla uczestników.
 • Kontakt z innymi uczestnikami szkolenia może przynieść wymierne efekty biznesowe. Kto? Co? Komu? Kiedy? Za ile?

 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W NASZYCH WARSZTATACH – będziesz potrafił i:

 • wzrośnie Twoja motywacja do podejmowania dobrze skalkulowanego ryzyka w negocjacjach;
 • zwiększysz wyniki sprzedażowe poprzez możliwość zaspokojenia potrzeb klienta bez udzielania niezaplanowanych ustępstw
 • dowiesz się, jakie znaczenie w negocjacjach ma komunikacja werbalna i niewerbalna i będziesz potrafił ją  odpowiednio stosować;
 • nabędziesz wiedzę na temat zasad przygotowania się do negocjacji;
 • dowiesz się jak być menedżerem procesu negocjacji i utrzymać nad nim kontrolę.
 • będziesz potrafił przygotować i prowadzić negocjacje.
 • nie będziesz się już obawiał konfliktu w trakcie negocjacji, nauczysz się nimi zarządzać.
 • odkryjesz i określisz własny styl negocjacji i nauczysz się rozpoznawać styl partnera.
 • nauczysz się wybierać najbardziej optymalną strategię i taktykę negocjacyjną.
 • poznasz tajniki perswazji i wywierania wpływu w negocjacjach.
 • nauczysz się rozpoznawać i omijać pułapki negocjacyjne zastawiane przez Twoich partnerów.
 • poznasz metody odkrywania potrzeb drugiej strony;
 • dowiesz się, jak świadomie stosować różnorodne taktyki negocjacyjne;
 • poznasz wiedzę natychmiast użyteczną do skutecznego negocjowania;
 • nauczysz się rozpoznawać blef;
 • będziesz wiedział, jak doprowadzić do satysfakcjonującego dla obu stron wyniku negocjacji;
 • poznasz techniki perswazyjne i manipulacyjne oraz będziesz potrafił im zapobiegać;
 • będziesz potrafił w bardziej elastyczny i efektywny sposób komunikować się w warunkach stresu;
 • rozpoznasz stosowane przez partnerów negocjacyjnych taktyki;wykształcisz umiejętność budowania długofalowej współpracy opartej na zasadach partnerstwa.

   

  HARWARDZKI PROJEKT NEGOCJACYJNY

  • Metoda ta sugeruje, że zawsze, gdy jest to możliwe, powinno się poszukiwać wspólnych korzyści, a gdy pojawią się konfliktowe interesy, należy dążyć, aby rozstrzygnięcie oparte było na kryteriach niezależnych od woli stron.
  • Metoda ta jest twarda w stosunku do problemu i miękka w stosunku do ludzi.
  • Pozwala ona prowadzić negocjacje tak, by obie strony czuły się usatysfakcjonowane.

  PODSTAWOWE ZASADY TEJ METODY TO:

  • - oddziel ludzi od problemu!
  • - skoncentruj się na interesach, a nie na stanowiskach!
  • - opracuj możliwości korzystne dla obu stron!
  • - upieraj się przy stosowaniu obiektywnych kryteriów!

  Dwudniowe szkolenie wyjazdowe za jedynie 1111 zł plus 23% podatek vat.

  Szkolenia organizowane są poza miejscem zamieszkania aby oderwać uczestników od codzienności i skoncentrować na temacie.