Windykacyjne należności - prawo i bezprawie


Poradzisz sobie sam. Nie będziesz już musiał płacić firmom windykacyjnym za usługę.

Odzyskanie należności przy minimalnym zaangażowaniu czasu i pieniędzy.

 

Zapoznamy Cię z zasadami oraz zastosowaniem profilaktyki windykacyjnej oraz elementami rozmowy z dłużnikiem. Szkolenie pozwoli ukształtować umiejętności kontroli emocji w sytuacji windykacyjnej. Dowiesz się jak zachować dobre relacje z dłużnikiem oraz jak zdobyć nowe informacji o nim. Nauczysz się skutecznego odpowiadać na typowe wymówki i zagrywki w ramach telefonicznych rozmów windykacyjnych.

Podczas szkolenia dowiesz się również:

 • jak skutecznie ściągać należności, korzystanie z technik wywiadowczych
 • na co zwraca się uwagę przy zawieraniu umowy
 • jak zabezpieczyć swoje wierzytelności
 • sposobach odzyskiwania, psychologiczny portret dłużnika
 • co możesz a czego nie, abyś z roli ścigającego nie znalazł się na pozycji ściganego
 • o procesie prawnym, który  Ci przysługuje i jak z niego korzystać
 • jak korzystać z druków wezwań, zgłoszeń, niezbędnych w windykacjach przesądowych – sądowych – egzekucyjnych.

ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE

Zagadnienia prawne – co mogę a czego nie, umiejętne korzystanie z kodeksów.

 • Ogólna charakterystyka dochodzenia wierzytelności w prawie polskim
 • Ocena opłacalności, dostępne i niedostępne informacje o dłużniku
 • Bieg terminów
 • Wzory druków przesądowych, sądowych  i egzekucyjnych
 • Koszty procesowe, właściwość sądu
 • Odsetki ustawowe
 • Szacunkowy czas dochodzenia należności
 • Orzeczenia, wyroki, postępowanie apelacyjne
 • Sprzedaż wierzytelności

Efektywna komunikacja z dłużnikiem w rozmowie windykacyjnej

 • Windykacja- pojęcie;
 • Rodzaje oraz cele windykacji;
 • Dlaczego Klienci nie płacą?
 • Społeczna percepcja zawodu windykatora;
 • Cechy windykatora.

Cel i proces komunikacji w rozmowie windykacyjnej

 • Elementy komunikacji w rozmowie windykacyjnej;
 • Fazy komunikacji: emocjonalna i racjonalna faza efektywnej komunikacji;
 • Głos, jako istotny element skutecznej komunikacji: tempo mówienia, dynamika wypowiedzi, ton i siła głosu, modulowanie głosu, akcentowanie, intonacja.

Język, jako wizerunek windykatora

 • Łatwość wypowiedzi, elokwencja i bogactwo języka;
 • Użycie mocnych, pozytywnych zwrotów - Język korzyści;
 • Błędy językowe, czarne „słowa”, niezręczne wyrażenia, zwroty potoczne, wyrażenia specjalistyczne.

Struktura rozmowy windykacyjnej

 • Rola przygotowania się do rozmowy z dłużnikiem;
 • Zdobycie jak największej ilości informacji o dłużniku;
 • Narzędzia kontroli rozmowy telefonicznej w rozmowie windykacyjnej;
 • Rola pytań w rozmowie windykacyjnej;
 • Typy pytań i ich zastosowanie;
 • Czas w rozmowie windykacyjnej;
 • Efektywne wykorzystanie czasu w rozmowie telefonicznej;
 • Długość rozmowy a koncentracja Klienta;
 • Umiejętne wykorzystanie narzędzi kontroli rozmowy;
 • Zasady/ wskazówki zwiększające skuteczność telefonicznej windykacji.

Prowadzenie rozmów w warunkach nietypowych

 • Praca z trudnym Klientem;
 • Kim jest trudny Klient – typy zachowań Klientów w warunkach nietypowych?
 • Skąd się bierze agresywna postawa rozmówcy?
 • Rozpoznawanie sytuacji i ich pokonywanie;
 • Radzenie sobie z atakami rozmówcy - zdenerwowanie i emocje rozmówcy;
 • Pokonywanie własnej rutyny i niechęci.

Kontrola emocji w rozmowach z trudnym klientem

 • Kontrola negatywnych emocji pracownika Działu Windykacji;
 • Wygaszanie emocji Klienta;
 • Łagodzenie konfliktów poprzez dystans emocjonalny;
 • Metody wpływania na samopoczucie Klienta;
 • Prezentacja rozwiązań sytuacji problemowych.

Asertywność i perswazja w rozmowach z dłużnikami

 • Stosowanie zasad asertywności w rozmowach windykacyjnych;
 • Umiejętność kontrolowania emocji w rozmowie windykacyjnej;
 • Sposoby szybkiego opanowania sytuacji stresowej;
 • Dokładna znajomość faktów i możliwości działania;
 • Odporność na stres oraz wytrwałość i konsekwencja;
 • Odzyskiwanie należności jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem przy zachowaniu dobrych relacji handlowych z dłużnikiem;
 • Rozpoznawanie rodzaju zagrywek stosowanych przez dłużników;
 • Skuteczne odpowiadanie na typowe wymówki i zagrywki dłużników: wymówki standardowe i wymówki niestandardowe;
 • Błędy w rozmowach windykacyjnych;
 • Sugestywna rozmowa nie naruszająca prawa, komunikowanie sankcji.

3 - dniowe wyjazdowe szkolenie z pełnym wyżywieniem i zamieszkaniem. Dojazd we własnym zakresie.

Za jedyne 2000 zł plus 23% vat.

Cena to tylko 20% prowizji jaką musicie Państwo uiścić  dla firmy windykacyjnej za ściągnięcie długu o wysokości 10 000 zł.

Pierwszy dzień to zagadnienia prawne prowadzone przez adwokata, dwa następne dni to wiedza merytoryczna, ćwiczenia  obejmująca techniki, taktyki i sposoby skutecznej negocjacji.