ANTYWINDYKACJA – POMOC ZADŁUŻONYM

Negocjujemy spłaty zobowiązań z wierzycielami, bankami, firmami, osobami prywatnymi, US, ZUS

Poprzez podjęcie zdecydowanych kroków w kierunku zminimalizowania Państwu zaistniałych problemów jesteśmy w stanie zdziałać wiele:

  • odraczyć spłaty zobowiązań,
  • rozłożyć zadłużenia na dogodne raty,
  • zmniejszyć należności odsetkowe,
  • umarzyć spłatę części kapitału,
  • zawiesić naliczanie odsetek w trakcie ugody,
  • obniżyć oprocentowanie,
  • wywnioskować odrzucenie zobowiązań spadkowych,
  • przeprowadzić upadłość konsumencką,

Pamiętajcie Państwo!

Windykacja musi być prowadzona zgodnie z prawem, zasadami etycznymi i poszanowaniem godności człowieka. Przecież nie zawsze jesteśmy „pod kreską” na własną prośbę.