OFERTA DLA POLONII

Oferta prawna i zakres kompetencji Kancelarii ARS dla Polonii

Doradztwo i usługi prawne oraz wykonywanie czynności przedsądowych i prowadzenie spraw sądowych wszystkich instancji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie:

 1. Prawa nieruchomości, w tym :

– sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
– sprawy o zniesienie współwłasności, 
– sprawy o wydanie nieruchomości,
– wyjaśnianie stanów prawnych nieruchomości,
– sprzedaży nieruchomości

2. Prawa Rodzinnego i Osobowego, w tym:

– sprawy o rozwiązanie małżeństwa (rozwód i separacja)
– sprawy związane z alimentami,
– sprawy dotyczące adopcji, opieki i kurateli, 
– sprawy o podział majątku wspólnego 

3. Prawa Spadkowego, w tym:
– sprawy o nabycie spadku,
– sprawy o zachowek,
– sprawy dotyczące testamentów,
– sprawy o dział spadku

4. Roszczeń pieniężnych, w tym:
– sprawy o zapłatę,
– sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
– windykacja i egzekucja należności pieniężnych,
– restrukturyzacja zobowiązań finansowych,
– inne.

Proponujemy Państwu obsługę prawną w zakresie określonym powyżej,  ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynności:

  1. prowadzenie postępowań sądowych we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym;
  2. udzielanie porad prawnych ustnych lub na piśmie w bieżących sprawach.
  3. opracowywanie opinii prawnych 
  4. przygotowanie i  opiniowanie projektów umów;
  5. prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi;
  6. obsługę prawną procesów inwestycyjnych, w tym udział w mediacjach i negocjacjach.

Proponowane zasady współpracy dotyczącej obsługi prawnej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przez Kancelarię ARS są prowadzone w następujący sposób:

1. Na podstawie stałej umowy zlecenia obsługi prawnej

Ten rodzaj współpracy obejmuje stałą obsługę prawną, wycenioną miesięczną stawką ryczałtową, która jest kwotą stałą, niezależną od ilości czasu poświęconego na obsługę prawną. Kwota ryczałtu uzależniona jest od zakresu i czasu poświęconego na obsługę prawną i negocjowana indywidualnie z Klientem.

2. Umowy zlecenia obsługi prawnej obejmującej wynagrodzenie godzinowe

Ten rodzaj współpracy obejmuje obsługę prawną, wycenioną za każdą godzinę pracy prawnika Kancelarii.

3. Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych

Kancelarii przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).  

4. Success fee

Ponadto, umowa z Klientem może przewidywać,  otrzymanie przez Kancelarię ARS dodatkowego wynagrodzenia za pozytywny wynik sprawy, określonego w umowie procentowo lub kwotowo od wysokości  wygranej i wyegzekwowanej od przeciwnika procesowego należności.

W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Artur Suchożebrski
+ 48 600 051 100
boss@arss.pl

Ewelina Głuchowska
+ 48 500 276 513
ewelina.gluchowska@arss.pl

 Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową: www.arss.pl

 fb – https://web.facebook.com/Kancelaria-ARS-163499257027602/?fref=ts

Życzmy sobie owocnej współpracy.