WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń finansowych, czyli wykonywaniem na zlecenie dyscyplinowania dłużników do zwrotu zaległych płatności. Zapobiegamy (działania prewencyjne) i rozwiązujemy problemy nieuregulowanych należności.

W odróżnieniu od innych firm, w umowach z dużymi podmiotami przyjmujemy do prowadzenia sprawy o małej i dużej wartości. Naszą wielką zaletą jest to, iż pobieramy prowizję po spłacie długu od realnie odzyskanych kwot. Pobierając przed rozpoczęciem postępowania jedynie opłatę kancelaryjną, związaną z kosztami prowadzenia sprawy. Obce nam są wszelkie działania pozaprawne i w związku z tym nie narażamy naszych klientów na podważenie ich wiarygodności i prestiżu. Pomagamy zaś w stworzeniu wizerunku podmiotu gospodarczego w profesjonalny sposób podchodzącego do zabezpieczenia swoich interesów.

Proponujemy, wyczerpującą wszelkie możliwości prawne obsługę nieterminowych płatności. Na etapie postępowania polubownego (traktujemy ten etap bardzo poważnie) dokładamy wszelkich starań by w jego trakcie doprowadzić do pomyślnego rozwiązania sprawy, uświadamiając dłużnikowi konsekwencje prawne i finansowe, związane z nieuregulowaniem, zobowiązań.

Negocjujemy z dłużnikiem sposób oraz termin zapłaty. Ustalamy faktyczną przyczynę nieuregulowania zobowiązań, eliminując tych, którzy traktują wierzyciela jako taniego i bardzo cierpliwego kredytodawcę.

Jeżeli działania na tym etapie nie przyniosą zadawalających rezultatów występujemy na drogę postępowania sądowego nakazowego, a w razie konieczności postępowania egzekucyjnego.

Wśród naszych klientów znajdują się duże przedsiębiorstwa, hurtownie, zakłady produkcyjne, usługowe i firmy dystrybucyjne.

Proponujemy kilka rodzajów współpracy:

  • doraźne zlecenie,
  • umowa o stałej współpracy,
  • zabezpieczenie w postaci informacji dla nabywców, iż w razie nieuregulowania płatności w terminie sprawa zostanie przekazana do naszego działu windykacji.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, rozwiejemy ewentualne wątpliwości podczas niezobowiązującego spotkania.