ODSZKODOWANIA

Kancelaria ARS zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu umów ubezpieczeń dobrowolnych jak i obowiązkowych od Towarzystw Ubezpieczeniowych, zmierzającymi do uzyskania przez osobę poszkodowaną w wypadku godziwych świadczeń odszkodowawczych, takich jak:

  • odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia,
  • maksymalne zadośćuczynienie za szkody niematerialne, jak i poniesione straty i utracone korzyści,
  • rentę uzupełniającą z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku,
  • rentę przy wypadkach śmiertelnych, przyznawaną dzieciom lub małżonkowi osoby zmarłej,
  • rentę z tytułu utraconego dochodu,
  • rentę na zwiększone potrzeby,
  • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym.

JEŚLI JESTEŚ POSZKODOWANY W WYPADKU 

Jako kierowca, pasażer, przechodzień czy też rowerzysta możesz otrzymać odszkodowanie. Czasami nie zdajemy sobie sprawy jakich roszczeń możemy żądać od firm ubezpieczeniowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie wypłacają nam należną kwotę odszkodowania, często oferując niewielkie pieniądze w krótkim czasie. Zadaniem naszej Kancelarii jest pomóc ofiarom wypadków komunikacyjnych, aby odzyskały należne im pieniądze z tytułu poniesionych strat. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów z dziedziny ubezpieczeń, co pozwala nam na szybką, profesjonalną i skuteczną pomoc.

Uważaj!!!

W żadnym wypadku, nie podpisuj ugody, którą proponuje Ci zakład ubezpieczeń. Regułą jest, że zaproponowane warunki finansowe są bardzo niekorzystne dla poszkodowanego. Jeżeli masz zamiar podpisać ugodę, to przynajmniej skonsultuj z nami jej warunki.

Lepiej skontaktuj się z nami