NIERUCHOMOŚCI

Czy skorzystać z usług pośrednika nieruchomości czy sprzedawać samemu?

Tylko nieliczni z nas posiadają dostateczną wiedzę, aby w sposób bezpieczny przeprowadzić taką transakcję bez narażania się osobiście na konsekwencje nieznajomości prawa w obrocie nieruchomościami. Warto także skorzystać ze współpracy z biurem, aby nie tracić własnego czasu na szukanie potencjalnych klientów. Dobra agencja nieruchomości dysponuje również właściwymi narzędziami marketingowymi do wypromowania oferty na szerokim rynku, co może korzystnie wpłynąć na cenę, jaką uzyskamy za oferowaną nieruchomość. W momencie podpisania umowy z agencją obrotu nieruchomościami jej maklerzy przejmują na siebie wszelkie czynności prowadzące do sfinalizowania transakcji sprzedaży i dbają o to, aby była ona zawarta w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Który rodzaj współpracy z biurem nieruchomości przyniesie najwięcej korzyści sprzedającemu?

Proponujemy Państwu dwa rodzaje umów: umowę otwartą i umowę z klauzulą wyłączności. Umowa otwarta umożliwia podpisanie przez klienta umów na sprzedaż nieruchomości z kilkoma agencjami. Umowa z klauzulą wyłączności w sposób ścisły wiąże agencję nieruchomości z klientem, chociażby w ten sposób, że w treści tej umowy zostaje uzgodniony termin, w którym pośrednik deklaruje doprowadzenie do sprzedaży powierzonej mu nieruchomości, zajmując się tą oferta priorytetowo, promując , oferując i rozsyłając nie tylko do klientów, ale również do innych wspołpracujących z nim agencji.

W przypadku umowy wyłącznej klient ma ułatwiony kontakt ze swoim opiekunem, który poprzez bezpośredni kontakt może służyć radą lub udzielić odpowiedzi na pytania właściciela nieruchomości. Jak wskazuje praktyka, klient, który zdecydował się na podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości na wyłączność, może liczyć na wyższą cene, lepszą obsługę agencji nieruchomości i szybszą sprzedaż.

Koszty z tytułu podpisania obydwóch rodzajów umów są takie same i do momentu sprzedaży ponosi je agent.

Namawiamy wszystkich chcących sprzedać nieruchomość do korzystania wyłącznie z pośrednictwa agencji obrotu nieruchomościami, które posiadają licencję, ubezpieczenie OC oraz przynależą np: do Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami POLONIA w Warszawie, które zrzeszone jest w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców NIeruchomości, Dbają oni o przestrzeganie standardów jakości usług oraz etyki zawodowej – co gwarantuje, że legitymujący się członkostwem w Stowarzyszeniu, świadczy usługi na najwyższym poziomie. Tylko one gwarantują właściwe przeprowadzenie transakcji sprzedaży nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – począwszy od porad związanych z ustaleniem ceny, poprzez wyselekcjonowanie potencjalnych klientów, po skompletowanie dokumentów i umówienie sprzedaży u notariusza.