JAK ZWIĘKSZYĆ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ?

Zdolność kredytowa do spłaty jest najistotniejszym elementem badania klienta przy udzielaniu mu kredytu. Rozsądnie planując, można przygotować się i zwiększyć swoją zdolność kredytową. Jak pomóc sobie w uzyskaniu kredytu?

Szczególną uwagę należy zwrócić na swoje zobowiązania, w szczególności krótkoterminowe zobowiązania kredytowe. Rata każdego posiadanego przez nas kredytu w większości przypadków wliczona jest do obciążeń. Warto rozważyć możliwości wcześniejszej spłaty niewielkich zobowiązań. Jeśli do spłaty pozostało na przykład kilka rat, to korzystniej będzie spłacić taką pożyczkę wcześniej, tak aby to zobowiązanie nie było wliczane do obciążeń i nie umniejszało zdolności kredytowej. Część banków stosuje zasadę, że jeśli do spłaty takiego zobowiązania pozostały mniej niż 3 raty, to nie jest ono wliczane do obciążeń.

Tak samo sytuacja wygląda z kartami kredytowymi i liniami odnawialnymi. Część banków realnie ocenia sposób i poziom wykorzystania tych produktów licząc do zdolności kredytowej określony procent od 3 do 6 od rzeczywistego zadłużenia. Są banki, które przyznane limity traktują w całości jako potencjalne zadłużenie i nawet jeśli w ogóle nie korzystamy z naszych kart kredytowych, to w znaczący sposób obniżają one naszą zdolność kredytową. Im większy  limit tym obciążenie większe.  Jedynym rozwiązaniem w takim przypadku będzie likwidacja limitów w ROR i zamknięcie kart kredytowych, co pomoże zwiększyć zdolność kredytową.

W sytuacji gdy nie jesteśmy w stanie spłacić wszystkich posiadanych pożyczek i kart kredytowych, nowy kredyt na zakup np.: nieruchomości można połączyć z kredytem konsolidacyjnym przeznaczonym na spłatę naszych zobowiązań. Poprzez maksymalne wydłużenie okresu kredytowania i obniżenie oprocentowania, miesięczne płatności ulegną znacznemu obniżeniu i nasza zdolność kredytowa będzie wyższa.

Zdecydowanie trudniejsze jest zwiększenie zdolności kredytowej poprzez podwyższenie dochodów. Nie wystarczy premia czy nagroda, aby ten element dochodu został uznany przez bank za stabilny i regularny. Podobnie sytuacja wygląda z umowami zlecenie i o dzieło. Jednorazowa taka umowa nie wpływa na zdolność kredytową.

Najszybszą i najbezpieczniejszą dla banku metodą jest dołączenie dodatkowego współkredytobiorcy, który swoimi dochodami podniesie naszą zdolność kredytową i pomoże w ten sposób w uzyskaniu kredytu. Należy jednak pamiętać, że oprócz dochodów pod uwagę brane są także wszystkie zobowiązania takiej osoby. W zdecydowanej większości banków taka osoba nie musi być właścicielem nieruchomości czy członkiem najbliższej rodziny. To dobre rozwiązanie do momentu, gdy nasze dochody pozwolą na samodzielną spłatę kredytu i wnioskowanie do banku o odłączenie w przyszłości takiej osoby od zobowiązania kredytowego.

Zaciągając jakikolwiek kredyt warto jednak samodzielnie przeanalizować swoją sytuację finansową. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy będzie stać mnie na płacenie raty w odpowiedniej wysokości. Takie zobowiązanie zaciągamy na co najmniej kilka czy kilkanaście lat i nigdy nie należy zaciągnąć takiego kredytu w sytuacji, gdy na spłatę raty i innych zobowiązań przeznaczać będziemy większość naszych dochodów. Dlatego też nawet przy pozytywnej decyzji banku, każdy sam indywidualnie musi zadecydować o tym, czy będzie zdolny do spłacania kredytu.

Więc co wpływa na zdolność kredytową? Pod uwagę brane są między innymi: 

  • liczba osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe (również dzieci na utrzymaniu) oraz dochód netto (dochód na rękę),
  • raty wszelkich kredytów a także limity na kartach kredytowych i dopuszczalne salda debetowe na rachunkach bankowych.
  • comiesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania, samochodu i innych zobowiązań.
  • okres kredytowania podany w latach/miesiącach.

Powyższe informacje zapewne będą pomocne przy podejmowaniu przez Państwa życiowych decyzji. Po obliczeniu zdolności kredytowej należy również zapoznać się z dobrymi ofertami co najmniej kilku banków w celu ich porównania. Na co zwrócić szczególną uwagę w ocenie oferty opiszemy w następnym artykule.

Dodaj komentarz